Djursholm - Sveriges ledarsamhälle

Författare
Mikael Holmqvist
(Mikael Holmqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Atlantis, Holmbergs 2018 Sverige, Stockholm, Malmö 740 sidor kartor 24 cm 978-91-7353-988-3
Atlantis 2016 Sverige, Stockholm, Danmark 349 sidor. 18 cm 978-91-7353-850-3
Atlantis 2015 Sverige, Stockholm, Finland 740 sidor., [48] pl.-s. 24 cm 978-91-7353-772-8