Djursholm - staden på landet : axplock från Skrifter utgivna av Samfundet Djursholms forntid och framtid 1925-1982

Författare
(Urval och red.: Bertil Krän på uppdrag av Djursholms rotaryklubb i samverkan med Samfundet Djursholms forntid och framtid.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samf., Tre ringar 1982 Sverige, Djursholm, Stockholm 175 sidor. ill. 21 cm
1910 Sverige, Stockholm 36 sidor. ill.