Doct. Martin Luthers Skrifter D.5 - uti ett efter tidens behof lämpadt urwal

Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1858 Sverige, Stockholm 325 sidor.
1831 Sverige, Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1831 92 sidor.
1829 Sverige, Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1829 247 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan