Doct. Martin Luthers Skrifter D.7 - uti ett efter tidens behof lämpadt urwal

Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1859 Sverige, Stockholm 268 sidor.
1830 Sverige, Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1830 399 [1] sidor. 8:o.