Doct. Martin Luthers kyrko-postilla D. 1, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Winterafdelningen

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1870 Sverige, Stockholm 344 sidor.
1864 Sverige, Stockholm 331 sidor
1860 Sverige, Stockholm 344 sidor.