Doct. Martin Luthers kyrko-postilla D. 1, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Winterafdelningen

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1870 Sverige, Stockholm 344 sidor.
1864 Sverige, Stockholm 331 sidor