Doct. Martini Lutheri kyrko-postilla, eller förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
(Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt af And. Borg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1857 Sverige, Lund 2 vol. i 1; 72, 679, 794 sidor.