Doctrines, technology and future war - a Swedish view

Författare
Lars B. Wallin
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
National defence research inst. Försvarets forskningsanst. 1979 Sverige, Stockholm 70 sidor. 21 cm