Does inflation hurt productivity growth? - an estimation of interrelated factor demand functions

Författare
Villy Bergström
(Villy Bergström and Epaminondas E. Panas.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FIEF 1990 Sverige, Stockholm 22 sidor.