Doktor Faustus

Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann.)
Språk
Ryska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ast 2021 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-5-17-136281-2
Respublika 1993 Ryssland, Moskva 429 sidor. 978-5-250-01903-3