Doktor Martin Luthers lilla katekes jämte några anteckningar för konfirmanderna

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
(Utg. av Johannes E. Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
H. Ohlsson 1936 Sverige, Lund 86s