Doktor Martin Luthers Lilla katekes - Med kort utveckling : Stadfäst av Konungen den 11 oktober 1878

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
(Gleerupska skolupplagan utg. av Gottfrid Billing och P. Wingren Med bibelspråken i överensstämmelse med den av Konungen år 1917 stadfästa kyrkobibeln och med den av Konungen 1930 sanktionerade övers. av Luthers Lilla katekes.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup, Br. Ekstrand 1965 Sverige, Lund, Lund 128 s
Gleerup 1938 Sverige, Lund 128 sidor.
Gleerup 1934 Sverige, Lund 128s
Gleerup 1907 Sverige, Lund 112 sidor.
Gleerups 1906 Sverige, Lund 96 sidor.