Doktor Martin Luthers lilla katekes utlagd för konfirmander

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
(Gunnar Rosendal)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1932 Sverige, Lund 54,(1)s