Dokumentation från Idédagarna 15-16 juni 1998

Författare
(Sammanställd av Lena Rickard & Jan Billgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Univ. 1998 Sverige, Lund 85 sidor. 91-972725-5-8