Dokumentation och utvärdering av arbetsplatsbesök 1-7 - Våren 1994

Författare
Klas-Göran Ros
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för Arbetslivsutveckling, Högskolan i Halmstad 1994 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Halmstad 50 sidor.