Dokumenten från Vitön - en undersökning kring ett materials historia och framtid

Författare
Gunilla Törnvall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2002 Sverige, Göteborg 55+12 s