Domens eller hjärtats etik? - moral och människosyn i skolans värld

I vår tid hörs ofta röster som talar om behovet av hårdare tag och strängare sanktioner mot dem som bryter mot de moraliska normer som uppställts för att reglera samvaron mellan människor. Inte minst märks sådana åsikter när det gäller skolans liv, ett liv som enligt vissa alltmer präglas av etisk förslappning och moralisk normupplösning.I den här boken ges en annan bild av situationen. Det är inte gamla tiders auktoritära regelverk och belönings-/bestraffningsstrategier som bör vägleda det moraliska livet i skolans värld.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
Olof Franck
(Olof Franck.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 2003 Sverige, Lund, Lund 192 sidor. 22 cm 978-91-44-02694-7