Domkapitlet, Domkapitlets annex, Lektorsgården - en byggnadshistorisk dokumentation

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Sammanställd av Rolf Hammarskiöld .)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska kyrkan, Västerås 2010 Sverige, Västerås 20 sidor illustrationer 30 cm