Domningar och känselbortfall i handen hos vibrationsskadade arbetare - ASF 819

Författare
Mats Hagberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarskyddsstyrelsen 1985 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Umeå 26 sidor., 18 ref.
Arbetarskyddsfonden 1985 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 3 sidor., 1 ref.