Domningskanten - centrallyrik och biografisk prosa

Författare
Leif Holmstrand
(Leif Holmstrand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pequod Press 2012 Sverige, Malmö, Lettland 156 sidor. 20 cm 978-91-86617-15-8