Domprosten Bomander - Samtal

Författare
Mikael Lybeck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1923 Sverige, Stockholm 164s
Söderström 1923 Finland, Helsingfors 164 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan