Dopet och folkkyrkan

Författare
Sören Dalevi
(Biskop Sören Dalevi.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska kyrkan, Karlstads stift 2022 Sverige, Karlstad 19 sidor illustrationer