Dr Martin Luthers lilla katekes med förklaring

Originaltitel
Der kleine Katechismus
Författare
Martin Luther
(Utgifven af Ev. lutherska Augustana-synoden i Norra Amerika)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Augustana-synodens förl. 1908 USA, Rock Island, Ill 127 sidor. 15 cm
Augustana Book Concern 1902? USA, Rock Island, Ill 127 sidor. 16 cm
Augustana Book Concern 19-? USA, Rock Island, Ill 127 sidor. 15 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan