Dräggesta och Folsberga i Vallby socken i Trögds härad, Uppland - strödda upplysningar 1300-1900 om gårdar, ägare, arrendatorer, ryttare, soldater, torpare och händelser

Författare
Otto Helander
(Otto Helander.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Otto Helander 2008 Sverige, Solna 75 sidor. ill. 978-91-631-8686-8