Dråpet

Författare
Ed McBain
(Ed McBain övers. av Maj Sjöwall och Per Wahlöö.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PAN/Norstedt, Rahm 1976 Sverige, Stockholm, Lund 165 sidor. 19 cm
PAN/Norstedt 1969 Sverige, Stockholm 165 sidor.