Dröm och vandring - dikter

Författare
Gustaf Schröder
(Gustaf E. Schröder.)
Genre
Arbetarskildringar, Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. andelsförl., Thule 1924 Sverige, Stockholm, Stockholm 72 sidor. 19 cm.