Drömfabrikens verklighet - från idé till premiär

Författare
Bengt Forslund
(Bengt Forslund.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Centraltr. 1990 Sverige, Stockholm, Borås 364 sidor. ill. 23 cm