Drömmar från förr och nu

Författare
Elin Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Roxana bokförlag 1998 Sverige, Gislaved 31 sidor. 91-630-7478-8