Drömmarnas slott

Författare
Constance Heaven
(Constance Heaven övers.: Ingrid Berglöf)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1979 Sverige, Stockholm 238 sidor. 22 cm 91-32-30788-8