Drömmen D. 2 - en sällsam berättelse

Författare
Lucie Lagerbielke
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sandberg, Nya tr.-ab 1908 Sverige, Stockholm, Stockholm 284 sidor.