Drömmen - en sällsam berättelse

Författare
Lucie Lagerbielke
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sandberg 1908 Sverige, Stockholm 2 vol.
Sandberg, Nya tr.-ab 1908 Sverige, Stockholm, Stockholm 284 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan