Drömtid - visdom, paradox

Författare
Jörgen I. Eriksson
(Jörgen I Eriksson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norrshaman 2011 Sverige, Upplands Väsby 105 sidor. : ill. 21 cm 978-91-978832-0-7