Die Feder eines Greifs

Författare
Cornelia Funke
(Cornelia Funke mit Illustrationen der Autorin)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dressler 2016 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Hamburg 414 sidor. ill. 978-3-7915-0011-9
Dressler 1997