Dragma - Martino P. Nilsson A. D. IV Id. Iul. Anno MCMXXXIX dedicatum

Författare
(Edendum curaverunt Krister Hanell ....)
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
1939 Sverige, Lund 656 sidor.