Dragsmarks klosterruin, Uddevalla kommun

Författare
Cecilia Ericson
(Text & layout Cecilia Ericson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1995 Sverige, Göteborg 10 sidor.
Kulturmiljöenheten, Länsstyr. i Göteborgs och Bohus län, Länstr. 1992 Sverige, Göteborg, Göteborg 10 sidor. ill.