Drama - utbildning och forskning - översyn av UHÄ-rapport 1979:8

Författare
Maud Backéus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Universitets- och högskoleämbetet 1980 Sverige, Stockholm [2], 48 sidor. 30 cm