Drama ABC - pantomimiska och dramatiska övningar och uppgifter

Författare
Ellen Bergman
(Ellen Bergman.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skolförl. Gävle, Gummesson 1976 Sverige, Gävle, Falköping 118 sidor. 21 cm
Skolförlaget, Gummesson 1971 Sverige, Gävle, Falköping 118 sidor.