Dramatik för barn D. 1

Författare
Torben Weinreich
(Torben Weinreich, Søren Fribert bilder: Leif Zetterling förord och översättning: Maud Backéus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gidlund, Fingraf 1990 Sverige, Stockholm, Södertälje 111 sidor. ill. 21 cm
Gidlund 1977 Sverige, Stockholm 110 sidor. : ill.
Gidlund, Berling/Tryckman 1977 Sverige, Stockholm, Stockholm 85 sidor. ill. 22 cm
Gidlund, Tofters 1976 Sverige, Stockholm, Stockholm 111 sidor. ill. 21 cm
Gidlund, Tofters 1974 Sverige, Stockholm, Uppsala 111 sidor. ill.