Dramatiska dikter och bref

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Af Johan Ludvig Runeberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
F. & G. Beijer 1878 Sverige, Stockholm 338 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan