Dramatiska försök

Författare
Hugo Fröding
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nord. bokh. 1914 Sverige, Stockholm 2 vol. (viij, 265; (4), 235 sidor.)