Drapings

Författare
David Svensson
(David Svensson text: Leif Holmstrand översättning: Astrid Trotzig.)
Genre
Bildverk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kalejdoskop, Göteborgstryckeriet 2020 Sverige, Åhus, Mölndal 48 sidor huvudsakligen illustrationer 24 cm 978-91-7936-127-3