Dressage as art in competition

Författare
John W. Winnett
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
J.A. Allen 1993 Storbritannien, London 190 sidor. 0-85131-557-7