Drie boeken uit P. C. Hoofts Neederlandsche histoorien

Författare
Pieter Corneliszoon Hooft
(Bezorgd en ingeleid door P. J. H. Vermeeren)
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Servire 1964 Nederländerna, Den Haag xiv sidor., sidor. 161-334