Driftigt underhåll på entreprenad - upphandling av drift och underhåll

Författare
Linda Andersson
(Text: Linda Andersson och Kristin Skjutar.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges kommuner och landsting 2015 Sverige, Stockholm 81 sidor. ill. 978-91-7585-299-7