Drifts- och underhållskostnader på gårdsnivå

Författare
Anna-Lena Högberg
(Anna-Lena Högberg, Gunnel Friberg, Barbro Ovrén)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Sverige, Stockholm 125 sidor. : diagr., tab.