Driftsresultat vid Fagersta hyttor under åren 1915-1945 - Larsson, Arvid, & Lindén, John Modellförsök med Tholanders och Parrys uppsättningsmål

Författare
Arvid Larsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1946 Sverige, Stockholm S.479-495,(1)s : Ill