Driftstörningsanalys, Volvo personvagnar - An analysis of operation breakdown of Volvo Car Corporations

Författare
Håkan Pinzani
(Håkan Pinzani, Claes Bergman, Mattias Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ingenjörs- och sjöbefälsskolan vid Chalmers tekniska högsk. 1997 Sverige, Göteborg 75 sidor.