Drottning Margareta - Valdemar Danekonungs dotter

Författare
Axel Lundegård
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1925 Sverige, Stockholm 391 sidor., 1 portr.
Lagerström 1916 Sverige, Stockholm 363 sidor.
1912 Sverige, Stockholm 384 sidor.
Nord. förl. 1912 Sverige, Stockholm 384 sidor.
Bonniers 1906 Sverige, Stockholm 218 sidor.
Bonnier 1906 Sverige, Stockholm [4], 240 sidor.
Bonniers 1905-1906 Sverige, Stockholm 2 vol.
1905 Sverige [4], 241 sidor.
Bonnier 1905 Sverige, Stockholm [4], 241 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan