Drottning Moi-Même - historisk silhuett

Författare
Elisabeth Kuylenstierna-Wenster
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1910 Sverige, Stockholm [4], 275 sidor.
Idun 1909 Sverige, Stockholm 268, 19 sidor.