Drugi krug

Författare
Miljenko. Jergović
Språk
Flerspråkigt verk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Laguna 2015 Serbien och Montenegro (t.o.m. april 2007), Beograd 273 sider. 978-86-521-1983-7